OK PRAHA

 

 

Termínová listina soutěží OK Praha hala 2013 2014      
         pořadatel
16.11.U12 CHsobota 9.-13.30dle rozlosování      Kbely
U 8sobota 14.-18.00účastníci:PragaKbelyHostivařSlaviaPresident Praga
 
23.11.U 10Dsobota 9.-14:00účastníci:HostivařMnichovicePragaRakovníkBohemiansSlaviaBohemians
23.11, U 8sobota 14:00-18.00účastníci:Bohemians ABohemians BRakovníkMnichovice AMnichovice B Bohemians
          
         
24.11. 10 CHneděle 9.-13.00účastníci:Bohemians KbelyHostivařMnichoviceRakovník Bohemians
24.11. U10 CHneděle 13:30-17:00účastníci:President APresid.BSlaviaRSCPraga President
         
30.11. U 12 Dsobota 9.-14:00dle rozlosování      Bohemians
30.11. U 10 Dsobota 14:00-18:00účastníci:HostivařMnichovicePragaRakovníkBohemians Slavia
          
1.12. U 8neděle 9.-12.00účastníci:Bohemians ABohemians BPragaRakovníkHostivař Hostivař
1.12. minineděle 12.-13.30účastníci:BohemiansHostivařPragaRakovník  Praga
1.12. U 8neděle 13:30 -17.00účastníci:Mnichovice AMnichovice BKbelyPresidentSlavia Mnichovice
          
7.12.U 10 CHsobota 9.-13.30účastníci:President APresid.BBohemians KbelyRakovník Kbely
7.12. U 10 CHsobota 14.00-17.30účastníci:SlaviaRSCMnichoviceHostivařPraga Slavia
          
8.12. U 12 CHneděle 9.-13:30dle rozlosování      Kbely
neděle 14:00-17.00ml.dorost    Bohemians
          
14.12. U 10 Dsobota 9.-14.000účastníci:HostivařMnichovicePragaRakovníkBohemiansSlaviaSlavia
14.12. U 8sobota 14.-18.00účastníci:Bohemians ABohemians BKbelyPresidentSlavia Bohemians
     
15.12. U 12 Dneděle 9.-14:00dle rozlosování      Hostivař
15.12. U 8 neděle 14:00-17.00účastníci:Mnichovice AMnichovice BRakovníkHostivařPraga Mnichovice
          
21.12.U 12 CHsobota 9.-13.30dle rozlosování      RSC
21.12. U 10 CHsobota 14:00-18.00účastníci:KbelyBohemiansMnichoviceRakovníkSlavia Bohemians
          
2014         
11.1.U 10 CHsobota 9.-13.30účastníci:President APresident BRSCHostivařPraga President
11.1. U 10 Dsobota 13.45-18.00účastníci:HostivařMnichovicePragaRakovníkBohemiansSlaviaPraga
          
18.1.U 12 CHsobota 9.-13.30dle rozlosování      President
18.1. U 8sobota 14.-18.00účastníci:Bohemians ABohemians BHostivařKbelyPresident Hostivař
        
19.1.U 10 Dneděle 9.-14.00účastníci:HostivařMnichovicePragaRakovníkBohemiansSlaviaHostivař
19.1. minineděle 14.-16.00účastnic:BohemiansHostivařRakovníkPraga   
          
25.1. U 12 Dsobota 9.-14.00dle rozlosování      Slavia
25.1. U 8sobota 14.18.00účastníci:Mnichovice AMnichovice BPresidentRakovníkSlavia President
          
26.1. U 10 CHneděle 9.-13.30účastníci:BohemiansHostivařRSCKbelyPresident Bohemians
26.1. U 10 CHneděle 13.30-17.00účastníci:President APresident BPragaRakovníkMnichovice Praga
          
8.2. U 12 Dsobota 9.-14.00dle rozlosování      Praga
8.2. U 10 Dsobota 14.00-18.00účastníci:HostivařMnichovicePragaRakovníkBohemiansSlaviaPraga
          
9.2. U 12 CHneděle 9.-13.30dle rozlosování      Rakovník
9.2. U 813.30- 17.00účastníci:Bohemians ABohemians BPresidentPragaHostivař Bohemians
15.3.finále U 12 CH       OK Praha
          

 

SDĚLENÍ T.LEVÉHO:  ČERVENEC 2012

Dobrý den, ahoj,
posílám několik témat k diskusi v oddíle, přál bych si, aby na naší schůzce v posledním týdnu v srpnu jsme věcně diskutovali k případným změnám či doplňkům soutěží. Připomínám zaslání termínů turnajů, já Vám zpět pak pošlu termíny k předběžnému přihlašování již na turnaje. Počítejte se schůzkou, ať jsme pohromadě VŠICHNI zástupci klubů . Pojďte se po mém červnovém kiksu někdo zapojit do KM, hlavně k soutěžím, rád bych se věnoval více rozvoji. Díky T.Levý


* Hledám spolupracovníka do Komise mládeže, který si vezme na starost především soutěže do 12 let

* Nahlásit termíny a časy turnajů, které chcete pořádat - pošlete mi do 5.8.

* Několik námětů :

* U přípravek trochu zmírnit kritéria pro účast na závěrečném turnaji, definitivní zařazení dívčích týmů

* Pořídit rozhodcovská trička pro všechny stejná - kultura pískání

* Doporučit či nabídnout chrániče zubů

* Garant rozhodčích pro turnaj - každý turnaj bude mít svého garanta , který vede rozhodčí, slaďuje - slíbil zájem, pomoc šéf rozhodčích Tóth ( dokáže to ?..)

* Soutěže do 8 let hrát jen formou přáteláků bez umístění

* Zařazovat i turnaje minibenjamínků - úplných začátečníků

* Jasné začátky a konce turnajů - přípravka 9-13.00, benjamínci 13.30 - 16.30. Dodat oddílům tabulky Pragy a Kbel, které zjednodušují rozlosování

* Benjamínky hrát s měkkými míčky - mám od firmy sport thieme - velikost na PH, cena okolo 100,-. Kč, hlavně pro začátečníky ?

* Klasický úder - rozhodcovsky zpřísnit u přípravky dodržování pravidel úderu

* Medaile - omezit v benjamíncích ?

* Umístit na web viditelně - rozlosování soutěží, pravidla


Termínová listina mládežnických turnajů do 12 let -podzim 2012


Den

Mladší žáci

Mladší žákyně

Přípravka

Benjamínci

S 8.9.

N 9.9.

S 15.9.

N 16.9.

S 22.9.

N 23.9.

S 29.9.

N 30.9.

S 6.10.

N 7.10.

S 13.10.

N 14.10.

S 20.10.

N 21.10.  Přílohy: Dobrý den , ahoj,
dovolil jsem si využít mailových adres v novém adresáři ČSPH, abych s Vámi, trenéry mládeže do 14 let, navázal kontakt . A to z dvou hlavních důvodů :

1. Abych na Vás co nejrychleji a nejjednodušeji přenášel novinky či jiné informace z pohledu KOMISE MLÁDEŽE ( a brzy i z pohledu KOMISE ROZVOJE )
2. Abych od Vás dostával impulsy, co je možno změnit, dělat jinak apod.

Prosím, využívejme oboustranně tyto možnosti, ať je mládežnické prostředí našeho pozemního hokeje rozvíjející se, radostné a přehledné.

Pokud nechcete dostávat tyto maily, informujte mne. Díky

Díky, Tomáš Levý, komise mládeže a rozvoje

MLÁDEŽ :

Chtěl bych nastínit několik věcí, akcí, který letošní rok uskutečníme nebo se pokusíme uskutečnit.


1. 15.3. je schůzka trenérů či org. pracovníků, kteří na tradiční "burze" turnajů přihlásí své týmy do soutěží do 12 let . Do 10.3. máte na ČSPH nahlásit návrh svých domácích turnajů v jednotlivých kategoriích - mladší žáci , mladší žákyně, přípravka, benjamíni. Tradičně na Bohemce v 18.00. - viz. tabulka Termínová listina jaro 2010 - příloha
2. 15.3. po schůzce v cca 19.00 - proběhne schůzka Komise mládeže ( Levý, Veverka, Kolář, Pravda, Poustka, Kavanová L. ) - téma - vyhodnocení haly a vize haly na 2011, venkovní soutěže, sportovní prohlídky aj.
3. Posílám Vám pro ilustraci k jarním soutěžím - A. tabulku podzimních soutěží - plnění účastí na turnajích - příloha - Soutěže mládeže , plnění podmínek B. Rozpis soutěží komise mládeže do 12 let
4. Chceme opět po letech uspořádat letní herní kemp mládeže, prosím o podpoření účasti dětí na tomto kempu. Slibuji si od kempu nejen zlepšení herních činností jednotlivce , novou inspiraci dětí z kontaktu ze zkušenými trenéry a reprezentanty , kteří na kempu budou trénovat, ale také vzájemné obohacení ze společného působení dětí z různých oddílů.- viz. příloha Předběžná přihláška Rakovník
5. Soutěž dovedností - v rámci Prezidentského poháru v kategoriích mladší žáci , mladší žákyně proběhne opět Soutěž dovedností. Na schůzce 15.3. dostanete známé plakáty a podmínky soutěže, trénujte, pilujte. Může to být další motivace pro děti umět lépe ovládat hokejku.
6. Svazový turnaj pro starší žákyně a žáky - rádi bychom ještě letos uspořádali v termínu 29.-30.5. svazový turnaj pro karegorii starších žáků a starších žákyň s účastí i zahraničních týmů. Pokud se vše podaří , dostanete v průběhu dubna propozice. Myslím si, že tato kritická kategorie ( puberta ), potřebuje správné sportovní impulsy, proč vydržet u pozemního hokeje.
7. Školní kroužky - jedním z cílů, je dostat se do systému AŠSK ( Asociace školních sportovních klubů ) se školními kroužky - buď v podobě jednorázové soutěže nebo v podobě jiné . Prosím o zaslání názvů kroužků, názvů škol, kategorie a počet družstev, kde máte oficiální kroužky pozemního hokeje . Chci vytvořit databázi těchto kroužků.
8. Sportovní třídy - stejně tak si chci zmapovat situaci ve sportovních třídách. Zašlete mi ,prosím ,názvy škol, kde jsou sportovní třídy se zaměřením na pozemní hokej, jaké třídy jsou zapojeny, kolik TV týdně mají, jakým způsobem jsou placeny apod. Opět chci mít pořádek v této kategorii.
9. Finance - podařilo se nám, přes kritický rok z pohledu financí v ČSPH ( umoření dluhů ), obhájit peníze na soutěže mládeže. Část prostředků je již vyčerpána za halové soutěže do 14 let , kde družstva nic neplatila v soutěžích Praha a Čechy venkov ( přes 200.000,- Kč ), druhá část prostředků jde do venkovních soutěží dětí do 12 let, kde jsou dle rozpisu soutěží pobídky za splnění účastí na turnajích a na Prezidentském poháru a za pořádání domácích turnajů ( přes 300.000,- )
 

Od 9.9. je toto vyvěšeno v Ligových soutěžích na stránkách ČSPH  :  http://www.pozemnihokej.cz/art.asp?id=1349

1.      Věkové hranice

2.      Technické ustanovení

 3.      Účastníci

1.      Mladší žáci                         2.      Mladší žákyně               3.      Přípravka                4.      Benjamínci

 4.      Hospodářské náležitosti

Družstva startují  na vlastní náklady. Pořadatel obdrží v konečném vyúčtování po ukončení sezóny  částku 1.000,- Kč za uspořádání každého turnaje po splnění následujících podmínek: zaslat v el. podobě na ČSPH nejpozději do středy následujícího týdne výsledky turnaje, min.5x fotografii z turnaje, komentář k turnaji (min.10 řádků). Do stejného data zaslat písemně poštou soupisky, zápisy. Každý tým má právo na uspořádání turnaje min.1x za polovinu sezóny.Účastnický poplatek: týmy hradí na místě turnaje účastnický poplatek 200,- Kč, druhý tým 100,- Kč, třetí 0,- KčZa splnění  celkových podmínek účasti v soutěži (viz. systém soutěže) obdrží:  A tým mladšího žactva částku 10.000,- Kč, B tým mladšího žactva částku  5.000,- Kč,  C tým částku 0,- Kč. A tým přípravky částku  5.000,- Kč, B tým částku 2.500,- Kč, C tým částku 0,- Kč. A tým benjamínků částku 3.000,- Kč, B tým benjamínků částku 1.500,- , C tým benjamínků částku  0,- Kč.Nedodržení  podmínek účasti v soutěži a sankce: – nepřijetí na turnaj , pozdní odhlášení z turnaje – výsledná částka se krátí o 500,- Kč / nutnost odhlášení 7 pracovních dnů před termínem turnaje. Stejně tak nejpozdější přihláška na turnaj může být 7 pracovních dnů před turnajem.

5.      Startují

Hráči a hráčky evidovaní v ČSPH.

6.      Systém

Mladší žactvo – cílem systému otevřených turnajů je účast na 4  podzimních turnajích (z toho 1x  min. mimo místo svého bydliště) a na  5  jarních turnajích (z toho na  2 x  min. mimo místo svého bydliště). Splněním účasti na tomto počtu turnajů  je splněna podmínka pro účast na konečném turnaji, tzv. Prezidentském poháru. Absolvováním tohoto turnaje je splněna podmínka dokončení soutěže a tím i nárok na konečnou prémii (viz. hospodářské náležitosti).Přípravka – cílem systému otevřených turnajů je účast na  8 turnajích během podzimní i jarní části, z toho min. 2x mimo místo svého bydliště. Splněním účasti na tomto počtu turnajů  je splněna podmínka dokončení soutěže a tím i nárok na konečnou prémii (viz. hospodářské náležitosti).Benjamínci - cílem systému otevřených turnajů je účast na 7 turnajích během podzimní i jarní části, z toho min. 2x mimo místo svého bydliště.  Splněním účasti na tomto počtu turnajů  je splněna podmínka dokončení soutěže a tím i nárok na konečnou prémii (viz. hospodářské náležitosti).

7.      Rozhodčí

Rozhodčí nominuje pořadatelský oddíl. Doporučujeme , aby rozhodčí na všechny výše uvedené druhy soutěží  byli min. z kategorie starších žáků a výše. Na turnaji je nutná přítomnost nezávislého dospělého rozhodčího na chodu turnaje, který bude dohlížet a korigovat pískání jednotlivých mladistvých rozhodčích. Trvejte na jednotném a vhodném oblečení rozhodčích.Odměny rozhodčích: Odměny budou proplaceny ČSPH dle systému starších kategorii

8.      Tituly

Družstva na  1.-3. místě  obdrží v kategorii mladšího žactva  poháry.

9.      Vyplňování zápisů

Trenér, vedoucí družstva vyplní před turnajem  turnajový zápis, který mu předkládá pořadatel.

10.  Hlášení výsledků utkání

Pořadatel je povinen zaslat v el. podobě na ČSPH nejpozději do středy následujícího týdne výsledky turnaje, min.5x fotografii z turnaje, komentář k turnaji (min.10 řádků). Do stejného data zaslat písemně poštou soupisky, zápisy. Jinak ztrácí šanci na obržení pořadatelské finanční prémie (viz. hospodářské náležitosti).

11.  Umístění hřišť

Slavia – areál SK Slavia „Eden“
HC Praga  - hřiště Zelený pruh
Hostivař  - areál „Na Groši“
Slavia Hradec Králové – hraje svá utkání na UT Všesportovní stadion Malšovice
HC Bolevec hraje svá utkání na hřišti 4. ZŠ v Plzni, vstup Žlutická ul.
Litice – hrají svá utkání na hřišti s UT ul.U hliniště .
Rakovník – hraje svá utkání na hřišti SK Rakovník nábřeží TGM
President – hraje svá utkání areál SK Slavia Praha „ EDEN“
Kbely – hrají svá utkání ve Kbelích
Bohemians hraje svá utkání v areálu SK Slavia „EDEN“.
Pokud hraje družstvo svá utkání jinde je místo konání uvedeno v závorce za jménem domácího družstva.

12.  Pravidla

Mladší žactvo: dle aktuálních pravidel ČSPH včetně čárkovaného kruhu, omezení - zákaz arg.bekhendu (hranou s nápřahem vedeným vzduchem – bezpečnost), trestný roh – 5.,6. hráč v soupeřově kruhu, velký roh – anoPřípravka: dle aktuálních pravidel ČSPH včetně čárkovaného kruhu, omezení - zákaz arg.bekhendu (hranou s nápřahem vedeným vzduchem – bezpečnost), trestný roh – nájezd (bezpečnost, technická dovednost) – hrát jej bez jiných omezení vyjma následujících: začátek čárkovaný kruh, doba omezení 8 sec  , končí časovým limitem, zadním autem. Míček skončí v br.chráničích – nový TR, míček brankář zalehne, úmyslně zahraje kulatou – gól, velký roh – ne.

Benjamínci: dle aktuálních pravidel ČSPH včetně čárkovaného kruhu, omezení – povoleny jen údery vedené s rukama od sebe a údery vedených hokejkou v kontaktu se zemí (smýkané údery) – vše pro bezpečnost, trestný roh – nájezd (bezpečnost, technická dovednost) – hrát jej bez jiných omezení vyjma následujících: začátek čárkovaný kruh, doba omezení 8 sec, končí časovým limitem, zadním autem. Míček skončí v br.chráničích – nový TR, míček brankář zalehne, úmyslně zahraje kulatou – gól, velký roh – ne.

  

     Petr Doležal                                                                                                              Tomáš Levý   

 STK ČSPH                                                                                                                   KM ČSPH      

   

 

 

Firma HRDILČKA SPOL.S.R.O JE GENERÁLNÍM SPONSOREM PRO ROK 2016 A 2017

PRAGOCHEMA S.R.O       SSK KOLÁŘ s.r.o.  DRAHCOM s.ro , Devátá rozvojová a.s,   Restaurace U Jagušky,ENIMA PRO, A.S

Restaurace U Fleků  AŽD PRAHA s.r.o        MONZAS s.r.o.    http://www.hrdlicka.cz/  PIZZERIA-CERRETO    prvni-SaZEnima Pro ,

 

 logo